Gedragscode algemeen - KFC Walem

Gedragscode algemeen

Gedragscode algemeen

Gedragscode algemeen


KFC WALEM JEUGD Regels en afspraken

Dit zijn sleutelwoorden in onze club. Om alles in goede banen te leiden maken wij met al onze jeugdspelers en hun ouders een aantal afspraken. Alle jeugdspelers en ouders verklaren zich akkoord met deze afspraken bij de inschrijving. Indien er overtredingen zijn tegenover deze afspraken, behoudt de club zich het recht een tuchtprocedure te starten met een eventuele schorsing van de speler tot de uitspraak van de club of voetbalbond.

 

 Algemene afspraken

* Afwezigheden op trainingen en of matchen worden vooraf gemeld met vermelding van reden en duur.

* De spelers wachten voor aanvang van de training in de kleedkamer op de trainer.

* Er wordt niet met ballen gespeeld in de kleedkamer.

* Het nemen van een douche na elke wedstrijd is verplicht.

* De uren van trainingen zijn de uren waarop de training effectief start. Alle spelers dienen op dat moment in sportkledij aanwezig te zijn in de kleedkamer.

* Schoenen worden buiten gereinigd, aan de daartoe voorziene plaats. Er worden GEEN schoenen gereinigd onder de douche.

* We verwachten van alle spelers dat ze na de training/wedstrijd de kleedkamers netjes achterlaten. De trainer zal als eindverantwoordelijke afspraken maken met zijn team hoe dit georganiseerd wordt. De aangewezen verantwoordelijken houden zich aan de afspraken.

* De ploeg die de kleedkamer als laatste gebruikt, kuist deze ook met een emmer water en aftrekker.

* Tijdens de trainingen mogen de lichten enkel en alleen aangezet worden 15 minuten voor het donker is.

* Onmiddellijk na de training dooft de trainer, van de ploeg die als laatste traint, de lichten.

* Spelers die opzettelijke schade toebrengen aan de accommodatie van de club of de geparkeerde wagens op de parking, worden, via hun ouders, burgerlijk aanspraken gesteld voor deze schade.

* Elke speler krijgt na betaling van het lidgeld een bal en een bal en een paar speelkousen. Deze kousen dienen de spelers zelf mee te nemen voor de wedstrijden.

* De wedstrijdkledij (m.u.v. de speelkousen) wordt centraal bijgehouden. Elke trainer of afgevaardigden bepaald hoe deze kledij gewassen wordt, en maakt hierover afspraken met zijn ploeg. Deze afspraken zijn geldig voor alle ploegleden.

* Beenbeschermers zijn verplicht tijdens trainingen en wedstrijden.

* Spelers, ouders en club zullen zich onthouden van elke handeling, zowel mondeling als schriftelijk, die de andere kan schaden in goede naam en faam. Het gebruik van obscene, beledigende of racistische taal is ten strengste verboden in de club.

* Elke speler is akkoord om zijn/haar gegevens intern te verspreiden voor communicatiedoeleinden.

* Eventuele blessures of ongevallen die gebeuren in het kader van de voetbalactiviteiten kunnen enkel door de verzekering van de KBVB terugbetaald worden wanneer er op correcte manier en binnen de gestelde termijn aangifte gedaan wordt. Formulieren voor ongevallen aangifte kan men vragen aan een lid van het jeugdbestuur.

* De enige voertaal binnen KFC WALEM is het Nederlands. Dit betekent dat alle interne communicaties in het Nederlands dienen te gebeuren.

* Spelers die op het einde van het seizoen hun vrijheid aanvragen en het volgende seizoen terug aansluiten bij KFC WALEM betalen 50 euro administratiekosten.

* Het ontvreemden of stelen van bezittingen van de club, medespelers en medewerkers wordt gesanctioneerd.

* Spelers die betrapt worden op het gebruik, bezit of dealen van drugs worden onmiddellijk verwijderd uit de club bij beslissing van het jeugdbestuur. Een beroep tegen deze beslissing is niet mogelijk.

* De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken. Wij vragen daarom waardevolle voorwerpen (gsm, mp3, geld, sieraden…) niet in de kleedkamer achter te laten.

* Bij ongeldige of niet verwittigde afwezigheden op de trainingen of op de verplichte activiteiten, kan de trainer beslissen om de speler niet te laten deelnemen aan de match, hetzij op de bank te laten starten.

* Beleefdheid staat hoog in ons vaandel. Een begroeting bij aankomst en/of vertrek is een must.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!